Κλαίρη
Γεωργέλλη

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Γεωργέλλη Κλαίρη
Ασκληπιού & Χρυσομαλλούσης, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
FB Share
Γεωργέλλη Κλαίρη Ασκληπιού & Χρυσομαλλούσης, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Σάββατο:08:00πμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook