Αναστάσιος
Γεωργιάδης

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Γεωργιάδης Αναστάσιος Γ.
Παπανδρέου Γεωργίου 30, Δράμα, 66132, ΔΡΑΜΑΣ
FB Share
Γεωργιάδης Αναστάσιος Γ. Παπανδρέου Γεωργίου 30, Δράμα, 66132, ΔΡΑΜΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook