Εμμανουήλ
Γεωργιαννάκης

Χειρουργός Θώρακα
Γεωργιαννάκης Εμμανουήλ
Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Βενιζέλου Ελευθερίου 1, Πειραιάς - Νέο Φάληρο, 18547, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γεωργιαννάκης Εμμανουήλ Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Βενιζέλου Ελευθερίου 1, Πειραιάς - Νέο Φάληρο, 18547, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook