Στυλιανή - Λιάνα
Γερασοπούλου

Νευρολόγος
Γερασοπούλου Στυλιανή - Λιάνα Γ.
Μητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Γερασοπούλου Στυλιανή - Λιάνα Γ. Μητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook