Μαρία
Γιαβάση

Νευροχειρουργός
Γιαβάση Μαρία Σ.
Κουντουριώτου 234-236 & Αφεντούλη, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γιαβάση Μαρία Σ. Κουντουριώτου 234-236 & Αφεντούλη, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook