Σταυρούλα
Γιαβή

Αλλεργιολόγος
Γιαβή Σταυρούλα
Λεωφόρος Κηφισίας 171, Πλησίον Δημαρχείου - Εντός Πολυϊατρείου Ευίατον, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Γιαβή Σταυρούλα Λεωφόρος Κηφισίας 171, Πλησίον Δημαρχείου - Εντός Πολυϊατρείου Ευίατον, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Νοσοκομείο Παίδων "Π & Α Κυριακού", Αλλεργιολογική Μονάδα


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook