Σάββας
Γιαμούκης

Νευρολόγος
Γιαμούκης Σάββας Η.
Χατζίκου Θωμά 33, Μενεμένη, 56122, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Γιαμούκης Σάββας Η. Χατζίκου Θωμά 33, Μενεμένη, 56122, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook