Πολυχρόνης
Γιαννακάκης

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Γιαννακάκης Πολυχρόνης Δ.
Πανόρμου 16, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γιαννακάκης Πολυχρόνης Δ. Πανόρμου 16, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook