Ανδρέας
Γιαννόπουλος

Παιδοκαρδιολόγος
Γιαννόπουλος Ανδρέας Χ.
Βασιλέως Γεωργίου 6, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Γιαννόπουλος Ανδρέας Χ. Βασιλέως Γεωργίου 6, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook