Παναγιώτης
Γιαννουλέας

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Γιαννουλέας Παναγιώτης Γ.
Γκίνη Αγγέλου 6, Αθήνα, 11525, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γιαννουλέας Παναγιώτης Γ. Γκίνη Αγγέλου 6, Αθήνα, 11525, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:12:00μμ -14:00 μμ και 18:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook