Παρασκευή
Γιάντση

Ενδοκρινολόγος
Γιάντση Παρασκευή Ε.
Ευφράνορος 32, Αθήνα, 11635, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γιάντση Παρασκευή Ε. Ευφράνορος 32, Αθήνα, 11635, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook