Δήμος
Γιδάρης

Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος
Γιδάρης Δήμος Κ.
Ανθυπολοχαγού Πανταζοπούλου 9Α, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Γιδάρης Δήμος Κ. Ανθυπολοχαγού Πανταζοπούλου 9Α, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook