Ελένη
Γιωτάκη

Διαβητολόγος
Γιωτάκη Ελένη Α.
Γούναρη Ι. 2, Ιωάννινα - Κεντρική Πλατεία, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
FB Share
Γιωτάκη Ελένη Α. Γούναρη Ι. 2, Ιωάννινα - Κεντρική Πλατεία, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook