Παναγιώτης
Γιώτας

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ (Γιώτας Παναγιώτης Κ.)
Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Βέροια, 59131, ΗΜΑΘΙΑΣ
FB Share
ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ (Γιώτας Παναγιώτης Κ.) Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Βέροια, 59131, ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook