Δημήτριος
Γκάγκλος

Φυσίατρος
Γκάγκλος Δημήτριος Σ.
Ρωμανού 3, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
FB Share
Γκάγκλος Δημήτριος Σ. Ρωμανού 3, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook