Χρήστος
Γκολομπίας

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Γκολομπίας Χρήστος Γ.
Καπετανίδη Νικολάου 14, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Γκολομπίας Χρήστος Γ. Καπετανίδη Νικολάου 14, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:15:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook