Μαρία
Γκούβρα

Σύμβουλος Οικογενείας
Γκούβρα Μαρία
Λεωφόρος Ηρακλείου 266, Νέα Ιωνία, 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γκούβρα Μαρία Λεωφόρος Ηρακλείου 266, Νέα Ιωνία, 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:16:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook