Κωνσταντίνος
Γραμματικόπουλος

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 309, Καλλιθέα, 17674, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος Α. Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 309, Καλλιθέα, 17674, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook