Ηλίας
Ηλιάδης

Νευρολόγος
Ηλιάδης Ηλίας Ν.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Ηλιάδης Ηλίας Ν. Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 50 ευρώ

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook