Χριστιάννα
Ιωσηφίδη

Δερματοχειρουργική - Αισθητική Δερματολογία
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Αγίου Αλεξάνδρου 43, 3ος όροφος, Παλαιό Φάληρο, 17561, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Αγίου Αλεξάνδρου 43, 3ος όροφος, Παλαιό Φάληρο, 17561, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook