Κωνσταντίνος
Ηπειρώτης

Καρδιολόγος
Ηπειρώτης Κωνσταντίνος Δ.
Τρίτση Αντωνίου 3, Καλαμαριά - Άγιος Ιωάννης, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Ηπειρώτης Κωνσταντίνος Δ. Τρίτση Αντωνίου 3, Καλαμαριά - Άγιος Ιωάννης, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 10 ευρώ

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • Δοκιμασία κόπωσης
  • Υπέρυχο καρδιάς

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά:10.30πμ-14.00μμ και 18.00μμ-20.00μμ

Τιμοκατάλογος:

ECHO καρδιάς:40€ ECHO καρδιάς και δοκιμασία κόπωσης:60€


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook