Χρυσούλα
Ισαακίδου- Λογοθέτη

Παιδίατρος
Ισαακίδου - Λογοθέτη Χρυσούλα Γ.
Φραγκοκκλησιάς 47, Μαρούσι - Πολύδροσο, 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Ισαακίδου - Λογοθέτη Χρυσούλα Γ. Φραγκοκκλησιάς 47, Μαρούσι - Πολύδροσο, 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα+Τρίτη+Πέμπτη:18:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook