Ευανθία
Ίσκη

Καρδιολόγος
Ίσκη Ευανθία Γ.
Αγίου Κωνσταντίνου 29, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Ίσκη Ευανθία Γ. Αγίου Κωνσταντίνου 29, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook