Γεωργία
Καφίρη

Ενδοκρινολόγος
Καφίρη Γεωργία Θ.
Χελμού 19, Άγιος Στέφανος, 14565, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Καφίρη Γεωργία Θ. Χελμού 19, Άγιος Στέφανος, 14565, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook