Γεωργία
Κακαράντζα

Φυσίατρος
Κακαράντζα Γεωργία Α.
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 53, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
FB Share
Κακαράντζα Γεωργία Α. Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 53, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook