Θεμελίνα
Καλδέρη

Αιματολόγος
Καλδέρη Θεμελίνα Π.
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 25, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
FB Share
Καλδέρη Θεμελίνα Π. Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 25, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook