Μιχαήλ
Καλιτσουνάκης

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
ΝΟΗΣΙΣ - ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
Δαμασκηνού 34, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
FB Share
ΝΟΗΣΙΣ - ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Δαμασκηνού 34, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook