Νικόλαος
Καλογεράκης

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Καλογεράκης Νικόλαος Γ.
Στρατηγού Τζανακάκη 17, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ
FB Share
Καλογεράκης Νικόλαος Γ. Στρατηγού Τζανακάκη 17, Χανιά, 73134, ΧΑΝΙΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook