Δημήτριος
Καλοχριστιανάκης

Νευρολόγος
Καλοχριστιανάκης Δημήτριος Ζ.
Σπυρίδη Σπύρου 3, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
Καλοχριστιανάκης Δημήτριος Ζ. Σπυρίδη Σπύρου 3, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook