Γεώργιος
Καμπάκης

Ρευματολόγος
Καμπάκης Γεώργιος Π.
Μητροπολίτου Ιωακείμ 8, Αλεξανδρούπολη, 68132, ΕΒΡΟΥ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Καμπάκης Γεώργιος Π. Μητροπολίτου Ιωακείμ 8, Αλεξανδρούπολη, 68132, ΕΒΡΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook