Γεώργιος
Καμπάκης

Σύγχρονο Οφθαλμολογικό Ιατρείο θέρμης
ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 40 ευρώ

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:18:00μμ -20:30μμμ Τρίτη & Πέμπτη:10:00πμ -12:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook