Ευάγγελος
Καμπόλης

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Καμπόλης Ευάγγελος Σ.
Αιγάλεω 3, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Πολυϊατρικό Ιατρική ΕΠΕ, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Καμπόλης Ευάγγελος Σ. Αιγάλεω 3, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Πολυϊατρικό Ιατρική ΕΠΕ, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook