Άρθουρ
Καμπριλιάντς

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Καμπριλιάντς Άρθουρ Ν.
Καζάνη 7, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, 72150, ΛΑΣΙΘΙΟΥ
FB Share
Καμπριλιάντς Άρθουρ Ν. Καζάνη 7, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, 72150, ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook