Ευστράτιος
Καπτανής

Χειρουργός Οδοντίατρος
ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Καβέτσου 22 & Αποστόλη Ν.2, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
FB Share
ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Καβέτσου 22 & Αποστόλη Ν.2, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 55 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook