Χαράλαμπος
Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Ι.
Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Ι. Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook