Χαράλαμπος
Καραγιαννίδης

Νευρολόγος
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Ι.
Ιατρίδη Γεωργίου 8, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Ι. Ιατρίδη Γεωργίου 8, Χαλκίδα, 34132, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook