Αθανάσιος
Καραγιάννης

Πλαστικός Χειρουργός
Καραγιάννης Αθανάσιος Δ.
Χίου 33, Αθήνα, 10438, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Καραγιάννης Αθανάσιος Δ. Χίου 33, Αθήνα, 10438, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook