Θεόδωρος
Καραγιάννης

Πλήρης Οδοντο - Στοματολογική Προσέγγιση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Βενιζέλου Ελ. 73 & 25ης Μαρτίου, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Βενιζέλου Ελ. 73 & 25ης Μαρτίου, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook