Θεόδωρος
Καραμήτσος

Καρδιολόγος
Καραμήτσος Θεόδωρος Δ.
Αγγελάκη 25, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Καραμήτσος Θεόδωρος Δ. Αγγελάκη 25, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Μετεκπαίδευση επί 8ετία στην Αγγλία στο νοσοκομείο John Radcliffe στην Οξφόρδη

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Καρδιολογικό ιατρείο, κλινική καρδιολογία, υπερηχογράφημα triplex, doppler καρδιάς, 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (holter πίεσης), μαγνητική τομογραφία καρδιάς (MRI καρδιάς).

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη:16:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook