Ευαγγελία
Καραμουσά

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Καραμουσά Ευαγγελία Σ.
Πλατεία Ελευθερίας 12, Κορυδαλλός, 18120, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Καραμουσά Ευαγγελία Σ. Πλατεία Ελευθερίας 12, Κορυδαλλός, 18120, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook