Μιχαήλ
Καραμούζης

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Καραμούζης Μιχαήλ Ι.
Γούναρη Δημητρίου 46, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Καραμούζης Μιχαήλ Ι. Γούναρη Δημητρίου 46, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:08:00πμ -12:00μμ και 18:30μμ -20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook