Τίνα
Καρανάσιου

Παιδίατρος
Καρανάσιου Κωνσταντίνα Π.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 96, Βάρη - Βάρκιζα, 16672, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Καρανάσιου Κωνσταντίνα Π. Βασιλέως Κωνσταντίνου 96, Βάρη - Βάρκιζα, 16672, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook