Μαρία
Καρδάση - Χριστόφιλου

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Καρδάση - Χριστόφιλου Μαρία Α.
Αριστοδήμου 63, Καλαμάτα, 24133, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
FB Share
Καρδάση - Χριστόφιλου Μαρία Α. Αριστοδήμου 63, Καλαμάτα, 24133, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook