Γεωργία
Καρκαμάνη Αναστασοπούλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Καρκαμάνη - Αναστασοπούλου Γεωργία Β.
Κομνηνών 47, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Καρκαμάνη - Αναστασοπούλου Γεωργία Β. Κομνηνών 47, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook