Γεωργία
Καρκαμάνη Αναστασοπούλου

Διαθλαστική Χειρουργική Laser – Παιδοφθαλμολογία – Plexr Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική - Ενέσιμες Μεσοθεραπείες
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γεωργίου Παπανδρέου 19, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωργίου Παπανδρέου 19, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook