Δημήτριος
Καρνάρας

Καρδιολόγος
Καρνάρας Δημήτριος Α.
Εθνικής Αντιστάσεως 45, Καλαμαριά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Καρνάρας Δημήτριος Α. Εθνικής Αντιστάσεως 45, Καλαμαριά, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook