Εμμανουήλ
Κατσούλης

Παθολόγος
Κατσούλης Εμμανουήλ
Δημοκρατίας 86, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Cretan Medicare, Μάλια, 70007, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Κατσούλης Εμμανουήλ Δημοκρατίας 86, Εντός Διαγνωστικού Κέντρου Cretan Medicare, Μάλια, 70007, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook