Σταύρος
Κεράτσας

Αλλεργιολόγος Ενηλίκων - Παίδων
Κεράτσας Σταύρος Δ.
Μεσσηνίας 30, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κεράτσας Σταύρος Δ. Μεσσηνίας 30, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook