Καλλιόπη
Κιτσινού

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Κιτσινού Καλλιόπη Δ.
Μαμέλη Αποστόλου 37, Νέα Μουδανιά, 63200, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Κιτσινού Καλλιόπη Δ. Μαμέλη Αποστόλου 37, Νέα Μουδανιά, 63200, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τρίτη -Πέμπτη -Παρασκευή 9:00-13:30 και 18:00-20:30 Τετάρτη: 9:00-13:30


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook