Βασίλειος
Κλάψης

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
ΚΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορμινίου 5, Αθήνα - Ιλίσια, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
ΚΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ορμινίου 5, Αθήνα - Ιλίσια, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 40 ευρώ

Σπουδές:

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 2007

Εμπειρία:

2/2019-σήμερα

Ιδιωτικό Ουρολογικό Ιατρείο

09/2019-σήμερα

Συνεργάτης Ιατρός, Metropolitan Hospital Φαλήρου

01/2019 09/2019

Επικουρικός Επιμελητής στην Πρωτοβάθμια Υγεία (Κέντρο Υγείας Λαυρίου, Καλυβίων, Μαρκοπούλου και Κερατέας)

09/2018

Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας

06/2014 – 01/2019

Ειδίκευση στην Ουρολογία / Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο”

07/2012 – 04/2014

Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργικής / Κλινική Γενικής Χειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής και Τραυματολογίας, Νοσοκομείο St. Elisabeth Grevenbroich (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Γερμανία)

11/2010 – 08/2011

Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας

07/2009 – 08/2010

Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου, ΓΝ/ΚΥ Μολάων Λακωνίας

05/2008 – 05/2009

Στρατιωτική θητεία ως Οπλίτης Ιατρός

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 • Multiple and bilateral sporadic renal cell carcinomas: A surgical challenge

Klapsis V., Katsimantas A., Zervopoulos G., Paparidis S., Kanellopoulos V., Venetsanos F., Bouropoulos K., Ferakis N.

European Urology Supplement, October 2018

 • Transperitoneal laparoscopic partial nephrectomy for posterior renal tumors: A prospective study

Klapsis V., Katsimantas A., Zervopoulos G., Paparidis S., Kanellopoulos V., Venetsanos F., Bouropoulos K., Ferakis N.

European Urology Supplement, October 2018

 • Nontraumatic Acute Elevation of Pancreatic Enzymes following Percutaneous Nephrolithotomy: A Rare Complication.

Ferakis N., Katsimantas A., Zervopoulos G., Klapsis V., Paparidis S., Venetsanos F., Bouropoulos K.

Case Rep Urol. 2017;2017:7430328

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 • Laparoscopic and robot-assisted radical prostatectomy

V. Klapsis, K. bouropoulos, N. Ferakis

Hellenic Urology Supplement 2015

 • Renal artery thrombosis as a result of blunt abdominal trauma

V. Klapsis, K. bouropoulos, N. Ferakis, I. Poulias

Hellenic Urology vol.27, Issue 2

Συνέδρια:

Εργασίες σε ξένα συνέδρια

 • Multiple and bilateral sporadic renal cell carcinomas: A surgical challenge

Klapsis V., Katsimantas A., Zervopoulos G., Paparidis S., Kanellopoulos V., Venetsanos F., Bouropoulos K., Ferakis N.

The 13th South eastern European Meeting (SEEM), Βελιγράδι, Σεπτέμβριος 2018

 • Transperitoneal laparoscopic partial nephrectomy for posterior renal tumors: A prospective study

Klapsis V., Katsimantas A., Zervopoulos G., Paparidis S., Kanellopoulos V., Venetsanos F., Bouropoulos K., Ferakis N.

The 13th South eastern European Meeting (SEEM), Βελιγράδι, Σεπτέμβριος 2018

Εργασίες σε ελληνικά συνέδρια

 • Κακοήθης όγκος του ελύτρου περιφερικών νεύρων με εντόπιση στον προστάτη και σύγχρονο αδενοκαρκίνωμα του προστάτη: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Α. Κατσιμαντάς, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Φ. Βενετσάνος, Γ. Ζερβόπουλος, Β. Κλάψης, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης, Η. Πούλιας

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Τεχνική εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης σε ασθενή με ιστορικό επανεμφύτευσης ουρητήρα

Β. Κλάψης, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Φ. Βενετσάνος, Γ. Ζερβόπουλος, Α. Κατσιμαντάς, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Σύγκριση 3 τεχνικών ουρηθροκυστικής αναστόμωσης κατά την εκτέλεση λαπαροσκοπικής εξωπεριτοναϊκής ριζικής προστατεκτομής

Φ. Βενετσάνος, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Β. Κλάψης, Γ. Ζερβόπουλος, Α. Κατσιμαντάς, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης, Η. Πούλιας

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή σε μεγάλο προστάτη. Η τεχνική μας

Φ. Βενετσάνος, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Γ. Ζερβόπουλος, Β. Κλάψης, Α. Κατσιμαντάς, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Σύγκριση οπτικής ουρηθροτομής με ψυχρό μαχαιρίδιο και laser χολμίου στα στενώματα ουρήθρας: Ανάλυση της εμπειρίας μας

Α. Κατσιμαντάς, Β. Κλάψης, Γ. Ζερβόπουλος, Φ. Βενετσάνος, Σ. Παπαρίδης, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Α. Φαρμάκης

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Η εμπειρία της Ουρολογικής Κλινικής του Κοργιαλένειου-Μπενάκειου ΕΕΣ με τη διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Αποτελέσματα μετά από 450 περιστατικά

Φ. Βενετσάνος, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Β. Κλάψης, Γ. Ζερβόπουλος, Α. Κατσιμαντάς, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης, Η. Πούλιας

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊκή μερική νεφρεκτομή σε όγκο οπίσθιας επιφανείας άνω πόλου δεξιού νεφρού: Η τεχνική μας

Φ. Βενετσάνος, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Γ. Ζερβόπουλος, Β. Κλάψης, Α. Κατσιμαντάς, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης, Η. Πούλιας

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Λειομυοσάρκωμα οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Αναφορά περιστατικού και σύνοψη της σύγχρονης βιβλιογραφίας

Γ. Ζερβόπουλος, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Φ. Βενετσάνος, Β. Κλάψης, Α. Κατσιμαντάς, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Διαδερμική νεφρολιθοτριψία σε πεταλοειδή νεφρό

Β. Κλάψης, Ν. Φεράκης, Κ. Μπουρόπουλος, Φ. Βενετσάνος, Γ. Ζερβόπουλος, Α. Κατσιμαντάς, Σ. Παπαρίδης, Α. Φαρμάκης

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Οκτώβριος 2016

 • Σύγκριση του Νarrow Band Imaging σε σχέση µε τον ψυχρό λευκό φωτισµό κατά τη διουρηθρική εκτοµή όγκου κύστεως. Πρώιµα αποτελέσµατα προοπτικής συγκριτικής µελέτης της κλινικής µας

Γεώργιος Ζερβόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Βασίλειος Κλάψης, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Σπυρίδων Παπαρίδης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Φίλιππος Βενετσάνος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτοµή: Σύγκριση λαπαροσκοπικής και ανοιχτής εκτοµής του κυστικού άκρου ως προς το ογκολογικό αποτέλεσµα. Ανάλυση της εµπειρίας µας

Σπυρίδων Παπαρίδης, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Βασίλειος Κλάψης, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊκή µερική νεφρεκτοµή για οπίσθιους νεφρικούς όγκους: προοπτική µελέτη

Αντώνιος Κατσιµαντάς, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Βασίλειος Κλάψης, Σπυρίδων Παπαρίδης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Φίλιππος Βενετσάνος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Προοπτική τυχαιοποιηµένη µελέτη της συµβολής του Rocco stich σε συνδυασµό µε την ανάρτηση της ουρηθροκυστικής αναστόµωσης στην επίτευξη πρώιµης εγκράτειας µετά από λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτοµή

Γεώργιος Ζερβόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κλάψης, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Σπυρίδων Παπαρίδης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Διαδερµική νεφρολιθοτριψία και παρακέντηση του άνω κάλυκα. Ανάλυση των περιστατικών της τελευταίας 2ετίας

Σπυρίδων Παπαρίδης, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Βασίλειος Κλάψης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Σύγχρονα, πολλαπλά και αµφοτερόπλευρα νεφροκυτταρικά καρκινώµατα: µία χειρουργική πρόκληση

Αντώνιος Κατσιµαντάς, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Βασίλειος Κλάψης, Σπυρίδων Παπαρίδης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Φίλιππος Βενετσάνος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Τεχνική λαπαροσκοπικής µερικής νεφρεκτοµής µε χρήση πράσινης ινδοκυανίνης

Βασίλειος Κλάψης, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Σπυρίδων Παπαρίδης, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Η συµβολή του Rocco stitch σε συνδυασµό µε την πρόσθια ανάρτηση της ουρηθροκυστικής αναστόµωσης στην πρώιµη εγκράτεια µετα την εκτέλεση λαπαροσκοπικής ριζικής προστατεκτοµής

Γεώργιος Ζερβόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κλάψης, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Σπυρίδων Παπαρίδης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Εκτοµή µορφώµατος αποχετευτικής µοίρας µε χρήση TURIS και διαδερµική προσπέλαση σε δύο ασθενείς µε µονήρη νεφρό. Παρουσίαση της τεχνικής και των αποτελεσµάτων της µακροχρόνιας παρακολούθησης

Σπυρίδων Παπαρίδης, Φίλιππος Βενετσάνος, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Βασίλειος Κλάψης, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Ενδοουρολογική αποκατάσταση στενωµάτων ουρητήρα: Δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και παρουσίαση της τεχνικής µας

Σπυρίδων Παπαρίδης, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Βασίλειος Κλάψης, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Ενδοσκοπική παλίνδροµη νεφρολιθοτριψία για αντιµετώπιση λιθου κάτω πρόσθιου κάλυκα σε ασθενή µε νοσηρή παχυσαρκία και συννοσηρότητες

Γεώργιος Ζερβόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κλάψης, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Σπυρίδων Παπαρίδης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Ενδοουρολογική αντιµετώπιση ξεχασµένου ουρητηρικού stent

Βασίλειος Κλάψης, Γεώργιος Ζερβόπουλος, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Σπυρίδων Παπαρίδης, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

 • Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική σε περιστατικό µε προηγηθείσες ενδοσκοπικές παρεµβάσεις. Η τεχνική µας - Παρουσίαση περιστατικού

Γεώργιος Ζερβόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρόπουλος, Φίλιππος Βενετσάνος, Βασίλειος Κλάψης, Αντώνιος Κατσιµαντάς, Σπυρίδων Παπαρίδης, Βασίλειος Κανελλόπουλος, Νικόλαος Φεράκης

24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά (επίπεδο Proficiency), Γερμανικά (επίπεδο C1)

Μέλος Συλλόγων:

Ελληνική Ουρολογική ΕταιρίαEuropean Association of Urology (EAU)

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Metropolitan Hospital

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη , Πέμπτη και Παρασκευή 16:00μμ -21:00μμ Σάββατο 10:00πμ - 14:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook