Νικηφόρος
Κλήμης

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Κλήμης Νικηφόρος Κ.
Δενδρινού Ανδρέα 5, Κέρκυρα, 49132, ΚΕΡΚΥΡΑΣ
FB Share
Κλήμης Νικηφόρος Κ. Δενδρινού Ανδρέα 5, Κέρκυρα, 49132, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook